មូលនិធិថៃ គ្រឹះស្ថានអប់រំ

ច្រកផ្លូវទៅកានការរៀនភាសាថៃដែលមានការបង្រៀនភាសាជាច្រើន។
ច្រកផ្លូវទៅកាន់វគ្គសិក្សាស្តីពីវប្បធម៌ថៃ
សិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិត គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។

វគ្គសិក្សាថ្មីបំផុត។

For Spanish Speakers
ឥតគិតថ្លៃ
Este วัสดุ de Tailandés comunicativo para extranjeros es un วัสดุเสริม del curso en línea Chula MOOC titulado “Tailandés comunicativo para extranje...
66 ការបង្រៀន
សម្រាប់អ្នកនិយាយកូរ៉េ
ឥតគិតថ្លៃ
이 외호을 위한 태그럼 커뮤스케이션 자료는 “Communicative Thai for Foreigners”ラ는 Chula MOOC 의 온ラン 코스와 함께사용하 DO록 설계되었다. 이 과정현...
68 ការបង្រៀន
សម្រាប់អ្នកនិយាយភាសារុស្សី
ឥតគិតថ្លៃ
Представленные материалы (курс «Разговорный тайский язык для иностранцев») предназначены для использования с онлайн-курсом « Разговорный тайский яз...
68 ការបង្រៀន
សម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាបារាំង
ឥតគិតថ្លៃ
Ce matériel de Thaïlandais à แต่ communicatif pour les étrangers est conçu pour être utilisé en complément d’un cours en ligne sur Chula MOOC...
67 ការបង្រៀន
សម្រាប់អ្នកនិយាយអាល្លឺម៉ង់
ឥតគិតថ្លៃ
Das vorliegende Lernmaterial dient als Ergänzung zum Online-Kurs “Thai für alltägliche Kommunikation” auf der Plattform Chula MOOC. Bei diesem Kurs...
68 ការបង្រៀន
សម្រាប់អ្នកនិយាយវៀតណាម
ឥតគិតថ្លៃ
Giáo trình Tiếng Thái giao tiếp cho người nước ngoài này được biên soạn để dùng cho khóa học online “Tiếng Thái giao tiếp cho người nước ngoài” trê...
68 ការបង្រៀន
សម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាចិន
ឥតគិតថ្លៃ
《泰语教程》是为 Chula MOOC “对外泰语交际课”(CommunicativeThai for Foreigners) 在线课程设计的教材。该课程通过讲解生词、短语以 及基本语法等知识向泰...
66 ការបង្រៀន
សម្រាប់​វាគ្មិន​ឡាវ
ឥតគិតថ្លៃ
ຄູ່ມືການສອນພາສາໄທອອນໄລນ໌ (ມັນຕິມີເດຍ) ໃນພາສາລາວສໍາລັບຄົນລາວທີ່ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ. ໂດຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ເນື້ອ​ໃນ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ການ​ສອນ​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ 19 ບົດ, ທັ...
23 ការបង្រៀន
សម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេស
ឥតគិតថ្លៃ
ศรีราชา ជេងមិនត្រឹមត្រូវរបស់អអនកនិយយដើម។ កងพอสมควร ฝาง ទេស​ដទៃ​ដែរ​។​ សៀវភៅ​អេឡិចត្រូនិក​សម្រប់​សិកសសា ​។ “พื้นฐานภาษาไทยออนไลน์” បងพอสมควร ผู้ติดต...
22 ការបង្រៀន
សម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេស
5
5
ឥតគិតថ្លៃ
5
5 (1)
This course will introduce Thai as a foreign language and demonstrate how to utilize it on a daily life for beginning foreign learners. Learners wi...
81 ការបង្រៀន

ធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួល
ជាមួយនឹងការបង្រៀនទំនើបរបស់យើង។

អំពីគ្រូបង្រៀន

នៅកន្លែងតែមួយដែលឆ្លើយតបគ្រប់តម្រូវការខាងភាសាថៃ​។

បង្រៀនអនឡាញ

អ្នកអាចកំណត់រយៈពេលសិក្សាដោយសេរីផ្ទាល់ខ្លួនឯង។

គ្រូបង្រៀនមានជំនាញ

យើងខ្ញុំជ្រើសរើសតែគ្រូបង្រៀនដែលមានសេចក្តីជំនាញ និងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដើម្បីផ្តល់លទ្ធផលល្អបំផុតដល់អ្នក។

វិញ្ញាបនបត្រអនឡាញ

ពេលបានឆ្លងកាត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យហើយ។អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអនឡាញជាការធានា។

អភិវឌ្ឍចំណេះដឹង និងជំនាញថ្មីៗ តាមរយៈប្រភេទការបង្រៀនផ្សេងៗរបស់យើងខ្ញុំ។

សិស្ស
វគ្គសិក្សា
វីដេអូបង្រៀន
គ្រូបង្រៀន

តាមដានដើម្បីទទួលពត៌មានព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សាថ្មីៗ។

បំពេញអ៊ីមែលរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីយើង។


    ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

    เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ UNIT มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้