អំពីពួកយើង

មូលនិធិថៃ

លើកកម្ពស់ចំណេះដឹងរបស់អ្នកតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយភាសាថៃ វប្បធម៌ថៃយ៉ាងទូលំទូលាយនៅជុំវិញពិភពលោកដោយប្រើវេទិកាអប់រំតាមអ៊ីនធឺណិត។

មូលនិធិថៃ

“មូលនិធិថៃលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីប្រទេសថៃ និងប្រជាជនថៃ តាមរយៈការសិក្សាភាសាថៃ និងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងមរតករបស់ថៃ ក៏ដូចជាតម្លៃ លក្ខណៈឬរចនាប័ទ្មថៃថៃ រួម​ទាំង​ការ​ជួយ​ផ្សព្វផ្សាយ​វគ្គ​សិក្សា​ភាសា​ថៃ​តាម​អ៊ីនធឺណិត ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកដែលចង់រៀនភាសាថៃឱ្យបានកាន់តែច្រើន។”

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

មូលនិធិថៃ សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជុឡាឡុងកោនមហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យមហាសារខាម និងសាកលវិទ្យាល័យណាក់រេសួន រចនាសៀវភៅបង្រៀនភាសាថៃ និងសម្ភារៈបង្រៀនតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាសំខាន់ៗជាច្រើន។

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ UNIT มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้

Select your language