เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิไทย

ส่งเสริมความรู้ของคุณโดยเผยแพร่ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย อย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยใช้แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์

มูลนิธิไทย

มูลนิธิไทยได้คิดเรื่องการส่งเสริมให้มีการเรียนภาษาไทยอย่างแพร่หลายทั่วโลกให้มากที่สุด เพื่อเผยแพร่ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย ตลอดถึงลักษณะเด่นต่าง ๆ ของไทย เป็นต้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่องอีกหลายประการ เช่น เพิ่มจำนวนผู้ชมภาพยนตร์และละครไทยที่เผยแพร่ทางทางโทรทัศน์และอินเตอร์เนต ก่อให้เกิดความนิยมสินค้าไทย การเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งจะเกิดผลดีที่สำคัญที่สุด คือ “ความนิยมไทย” ในหมู่ชาวต่างประเทศ

ความร่วมมือ

มูลนิธิไทยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกแบบการสอนภาษาไทยและสื่อการสอนออนไลน์ในหลากหลายภาษาหลัก

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ UNIT มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้

Select your language