បានចុះឈ្មោះ: 32 សិស្ស
ការបង្រៀន: 22

ការរៀនភាសាថៃរបស់ជនបរទេសប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការបញ្ចេញសំឡេងមិនត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកនិយាយដើម។ កង្វះការអាននិង សរសេរ​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ អក្សរសាស្ត្រ ភាសា​ជាដើម ប្រជាជន​កម្ពុជា​ក៏​មាន​បញ្ហា​ដូច​គ្នា​នឹង​ជនបរទេស​ដទៃ​ដែរ​។​ សៀវភៅ​អេឡិចត្រូនិក​សម្រាប់​សិក្សា​។ “Basic Thai Online” បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងរៀនភាសាថៃក្នុងស្រុក សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរដែលមិនធ្លាប់រៀនភាសាថៃ មិននិយាយភាសាថៃ និងមិនចេះនិយាយភាសាថៃនៅក្នុងសាលា។ មាតិកាសំខាន់ សៀវភៅ​នេះ​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ដើម្បី​អនុវត្ត​ជាក់ស្តែង​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន។ បកប្រែថៃទៅថៃ រស់នៅថៃ និងនិយាយភាសាខ្មែរជាភាសាថៃ

การเรียนภาษาไทยของชาวต่างชาติต้องประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น การออกเสียงไม่ถูกต้องตามเจ้าของภาษา การอ่านตัวหนังสือไม่ออก และการ เขียนไม่ถูกต้องอักขรวิธีภาษา เป็นต้น คนกัมพูชาก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับคนต่างชาติอื่น ๆ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ “ภาษาไทยพื้นฐานออนไลน์” ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ภาษาไทยท้องถิ่นสำหรับชาวเขมรที่ไม่เคยเรียนรู้ภาษาคนไทยไม่พูดภาษาไทยและไม่พูดภาษาไทยในโรงเรียน เนื้อหาข้อสำคัญ หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงมากที่สุด แปลภาษาไทยเป็นภาษาไทย ใช้ชีวิตเป็นภาษาไทย และพูดภาษาเขมรเป็นภาษาไทย

ប្រវត្តិអ្នកនិពនធ

1
ប្រវត្តិអ្នកនិពនធ

មគ្គុទ្ទេសក៍សិក្សាភាសាថៃ-កម្ពុជា។

1
មគ្គុទ្ទេសក៍សិក្សាភាសាថៃ-កម្ពុជា។

វីដេអូ

1
មេរៀនទី ១ ការបញ្ចេញសំឡេងភាសាថៃ
2
មេរៀនទី ២ ការរាក់ទាក់ ការណែនាំខ្លួន និងជម្រាបលា
3
មេរៀនទី ៣ ការសូរសំណួរ-ការឆ្លើយ ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
4
មេរៀនទី ៤ ការប្រាប់ពេលវេលា ថ្ងៃ ខែ
5
មេរៀនទី ៥ ការសាកសួរនិងការប្រាប់ទិសដៅ
6
មេរៀនទី ៦ ការធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តនិងភូមិភាគក្នុងប្រទេសថៃ
7
មេរៀនទី ៧ ការណាត់ជួប
8
មេរៀនទី ៨ លុយ និងការរាប់លេខ
9
មេរៀនទី ៩ ការទិញទំនិញ និងការតថ្លៃ
10
មេរៀនទី ១០ ការកម្ម៉ង់អាហារ និងភេសជ្ជៈ
11
មេរៀនទី ១១ ការកក់ និងការស្នាក់នៅ
12
មេរៀនទី ១២ ការសូម និងផ្តល់ជំនួយ
13
មេរៀនទី ១៣ ការប្រៀបធៀបរបស់របរ
14
មេរៀនទី ១៤ គ្រួវសាររបស់ខ្ញុំ
15
មេរៀនទី ១៥ ការរៀនក្នុងប្រទេសថៃ
16
មេរៀនទី ១៦ មុខរបរ និងការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅប្រទេសថៃ
17
មេរៀនទី ១៧ ការទៅមន្ទីពេទ្យ
18
មេរៀនទី ១៨ ការហៅទូរស័ព្ទនិងការទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិច
19
មេរៀនទី ១៩ ការសរសើរ និងការសុំទោស
20
គន្ថនិទ្ទេស

ជាអ្នកដំបូងដែលបន្ថែមការវាយតម្លៃ។

Please, login to leave a review

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ UNIT มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้