ລົງທະບຽນແລ້ວ: 148 ນັກຮຽນ
ການບັນຍາຍ: 23

ຄູ່ມືການສອນພາສາໄທອອນໄລນ໌ (ມັນຕິມີເດຍ) ໃນພາສາລາວສໍາລັບຄົນລາວທີ່ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ. ໂດຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ເນື້ອ​ໃນ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ການ​ສອນ​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ 19 ບົດ, ທັງ 19 ບົດ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ຄຳ​ສັບ​ພາສາ​ໄທ ​ແລະ ການ​ແປ​ພາສາ​ລາວ. ໂຄງສ້າງປະໂຫຍກໃນພາສາໄທ ແລະພາສາໄທ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈຄຳສັບ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງມັນ ຄໍາ​ສັ່ງ​ໃນ​ປະ​ໂຫຍກ​ ແລະປະໂຫຍກໃນການສົນທະນາປະຈໍາວັນແມ່ນຈະແຈ້ງ ທີ່ສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄົນລາວເຂົ້າໃຈພາສາແລະ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍາ​ໄທ​ດີກ​ວ່າ​

คู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยออนไลน์ (multimedia) ด้วยภาษาลาว สำหรับชาวลาวเรียนด้วยตนเอง โดยจัดเนื้อหาการเรียนการสอนออกเป็น 19 บทเรียน โดยทั้ง 19 ในบทเรียนจะประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาไทยและคำแปลภาษาลาว โครงสร้งประโยคในภาษาไทย และบทสนทนาภาษาไทย เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจคำศัพท์และความหมาย การเรียงคำในประโยค และรูปประโยคในการสนทนาในชีวิตประจำวันได้ชัดเจน ที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อันจะทำให้ชาวลาวเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมไทยได้ดีขึ้น

ຄໍາແນະນໍາ

1
ວິທີການໃຊ້ລະບົບການຮຽນ

ຜູ້ຂຽນ

1
ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງນັກປະພັນລາວ

ແນະນໍາບົດຮຽນ ແລະຄູ່ມືການສຶກສາ

1
ແນະນໍາບົດຮຽນ
2
ປື້ມຄູ່ມືການຮຽນພາສາໄທອອນໄລນ໌ກັບລາວ

ວິດີໂອ

1
ບົດຮຽນທີ 1 ພະຍັນຊະນະແລະຕົວເລກໃນພາສາໄທ
2
ບົດຮຽນທີ 2 ການກ່າວທັກທາຍ ການແນະນຳຕົວແລະການກ່າວອຳລາ
3
ບົດຮຽນທີ 3 ການຖາມ-ຕອບທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈຳໃນຊີວິດປະຈຳວັນ
4
ບົດຮຽນທີ 4 ອາຊີບ ແລະການໃຊ້ຊີວິດໃນເມືອງໄທ
5
ບົດຮຽນທີ 5 ການບອກລັກສະນະ ແລະຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ
6
ບົດຮຽນທີ 6 ການຖາມແລະບອກທິດທາງ
7
ບົດຮຽນທີ 7 ການເດີນທາງ, ແຂວງ ແລະພາກຕ່າງໆໃນປະເທດໄທ
8
ບົດຮຽນທີ 8 ເລື່ອງລາວຂອງຄອບຄົວ
9
ບົດຮຽນທີ 9 ການຂໍຮ້ອງຢ່າງສຸພາບ
10
ບົດຮຽນທີ 10 ການບອກເວລາ, ວັນ ແລະເດືອນຕ່າງໆ
11
ບົດຮຽນທີ 11 ການນັດໝາຍວັນເວລາ
12
ບົດຮຽນທີ 12 ການຖາມ-ຕອບ “ໄດ້ບໍ”
13
ບົດຮຽນທີ 13 ການໃຊ້ຄຳຖາມ “ເທົ່າໃດ” ແລະ“ຈັກ”
14
ບົດຮຽນທີ 14 ການຊື້ສິ່ງຂອງແລະການຕໍ່ລອງລາຄາ
15
ບົດຮຽນທີ 15 ການປຽບທຽບສິ່ງຂອງ ເຊັ່ນ: ສີ, ລາຄາ, ຂະໜາດ
16
ບົດຮຽນທີ 16 ການສັ່ງອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ
17
ບົດຮຽນທີ 17 ການຢ້ຽມຢາມ ແລະການຕ້ອນຮັບແຂກ
18
ບົດຮຽນທີ 18 ການໂທລະສັບແລະການຕິດຕໍ່ຜ່ານສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ
19
ບົດຮຽນທີ 19 ການກ່າວຄຳຊົມເຊີຍແລະຂໍໂທດ

ເປັນຄົນທຳອິດທີ່ເພີ່ມຄຳເຫັນ.

Please, login to leave a review

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ UNIT มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้

Select your language