Angemeldet: 149 Teilnehmer
Lehrveranstaltungen: 23

ຄູ່ມືການສອນພາສາໄທອອນໄລນ໌ (ມັນຕິມີເດຍ) ໃນພາສາລາວສໍາລັບຄົນລາວທີ່ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ. ໂດຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ເນື້ອ​ໃນ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ການ​ສອນ​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ 19 ບົດ, ທັງ 19 ບົດ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ຄຳ​ສັບ​ພາສາ​ໄທ ​ແລະ ການ​ແປ​ພາສາ​ລາວ. ໂຄງສ້າງປະໂຫຍກໃນພາສາໄທ ແລະພາສາໄທ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈຄຳສັບ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງມັນ ຄໍາ​ສັ່ງ​ໃນ​ປະ​ໂຫຍກ​ ແລະປະໂຫຍກໃນການສົນທະນາປະຈໍາວັນແມ່ນຈະແຈ້ງ ທີ່ສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄົນລາວເຂົ້າໃຈພາສາແລະ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍາ​ໄທ​ດີກ​ວ່າ​

คู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยออนไลน์ (multimedia) ด้วยภาษาลาว สำหรับชาวลาวเรียนด้วยตนเอง โดยจัดเนื้อหาการเรียนการสอนออกเป็น 19 บทเรียน โดยทั้ง 19 ในบทเรียนจะประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาไทยและคำแปลภาษาลาว โครงสร้งประโยคในภาษาไทย และบทสนทนาภาษาไทย เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจคำศัพท์และความหมาย การเรียงคำในประโยค และรูปประโยคในการสนทนาในชีวิตประจำวันได้ชัดเจน ที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อันจะทำให้ชาวลาวเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมไทยได้ดีขึ้น

ຄໍາແນະນໍາ

1
ວິທີການໃຊ້ລະບົບການຮຽນ

ຜູ້ຂຽນ

1
ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງນັກປະພັນລາວ

ແນະນໍາບົດຮຽນ ແລະຄູ່ມືການສຶກສາ

1
ແນະນໍາບົດຮຽນ
2
ປື້ມຄູ່ມືການຮຽນພາສາໄທອອນໄລນ໌ກັບລາວ

ວິດີໂອ

1
ບົດຮຽນທີ 1 ພະຍັນຊະນະແລະຕົວເລກໃນພາສາໄທ
2
ບົດຮຽນທີ 2 ການກ່າວທັກທາຍ ການແນະນຳຕົວແລະການກ່າວອຳລາ
3
ບົດຮຽນທີ 3 ການຖາມ-ຕອບທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈຳໃນຊີວິດປະຈຳວັນ
4
ບົດຮຽນທີ 4 ອາຊີບ ແລະການໃຊ້ຊີວິດໃນເມືອງໄທ
5
ບົດຮຽນທີ 5 ການບອກລັກສະນະ ແລະຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ
6
ບົດຮຽນທີ 6 ການຖາມແລະບອກທິດທາງ
7
ບົດຮຽນທີ 7 ການເດີນທາງ, ແຂວງ ແລະພາກຕ່າງໆໃນປະເທດໄທ
8
ບົດຮຽນທີ 8 ເລື່ອງລາວຂອງຄອບຄົວ
9
ບົດຮຽນທີ 9 ການຂໍຮ້ອງຢ່າງສຸພາບ
10
ບົດຮຽນທີ 10 ການບອກເວລາ, ວັນ ແລະເດືອນຕ່າງໆ
11
ບົດຮຽນທີ 11 ການນັດໝາຍວັນເວລາ
12
ບົດຮຽນທີ 12 ການຖາມ-ຕອບ “ໄດ້ບໍ”
13
ບົດຮຽນທີ 13 ການໃຊ້ຄຳຖາມ “ເທົ່າໃດ” ແລະ“ຈັກ”
14
ບົດຮຽນທີ 14 ການຊື້ສິ່ງຂອງແລະການຕໍ່ລອງລາຄາ
15
ບົດຮຽນທີ 15 ການປຽບທຽບສິ່ງຂອງ ເຊັ່ນ: ສີ, ລາຄາ, ຂະໜາດ
16
ບົດຮຽນທີ 16 ການສັ່ງອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ
17
ບົດຮຽນທີ 17 ການຢ້ຽມຢາມ ແລະການຕ້ອນຮັບແຂກ
18
ບົດຮຽນທີ 18 ການໂທລະສັບແລະການຕິດຕໍ່ຜ່ານສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ
19
ບົດຮຽນທີ 19 ການກ່າວຄຳຊົມເຊີຍແລະຂໍໂທດ

Seien Sie der Erste, der eine Bewertung hinzufügt!

Um eine Bewertung zu hinterlassen, bitte einloggen.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ UNIT มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้

Select your language