ລົງທະບຽນແລ້ວ: 217 ນັກຮຽນ
ການບັນຍາຍ: 67

“บทสนทนาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ” เป็นข้อความที่ใช้ในหลักสูตร “การสนทนาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ” ทาง Chula MOOC หลักสูตรนี้แนะนำภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เรียนภาษาไทยระดับเริ่มต้น และให้คำแนะนำการใช้งานในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย ตัวอย่างสำนวน และไวยากรณ์พื้นฐานที่สามารถประยุกต์ใช้กับการสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ

หลังจากจบหลักสูตร ผู้เรียนจะใช้ความรู้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการออกเสียงคำศัพท์และสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ทั่วไป ด้วยการใช้คำศัพท์และสำนวนที่มักปรากฏในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและใช้ไวยากรณ์ไทยขั้นพื้นฐาน คุณจะสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Instruction

1
学習システムの使い方

学習ガイド

1
マニュアル

Master lntro

1
Master lntro – Part 1
2
Master lntro – Part 2
3
Master lntro – Part 3
4
Master lntro – Part 4

Master Lesson 1

1
Master Lesson 1 -part 1
2
Master Lesson 1 -part 2
3
Master Lesson 1 -part 3
4
Master Lesson 1 -part 4
5
Master Lesson 1 -part 5
6
Master Lesson 1 -part 6
7
Master Lesson 1 -part 7

Master Lesson 2

1
Master Lesson 2 -part 1
2
Master Lesson 2 -part 2
3
Master Lesson 2 -part 3
4
Master Lesson 2 -part 4
5
Master Lesson 2 -part 5
6
Master Lesson 2 -part 6

Master Lesson 3

1
Master Lesson 3 -part 1
2
Master Lesson 3 -part 2
3
Master Lesson 3 -part 3
4
Master Lesson 3 -part 4
5
Master Lesson 3 -part 5
6
Master Lesson 3 -part 6

Master Lesson 4

1
Master Lesson 4 -part 1
2
Master Lesson 4 -part 2
3
Master Lesson 4 -part 3
4
Master Lesson 4 -part 4
5
Master Lesson 4 -part 5
6
Master Lesson 4 -part 6

Master Lesson 5

1
Master Lesson 5 -part 1
2
Master Lesson 5 -part 2
3
Master Lesson 5 -part 3
4
Master Lesson 5 -part 4
5
Master Lesson 5 -part 5
6
Master Lesson 5 -part 6
7
Master Lesson 5 -part 7
8
Master Lesson 5 -part 8

Master Lesson 6

1
Master Lesson 6 -part 1
2
Master Lesson 6 -part 2
3
Master Lesson 6 -part 3
4
Master Lesson 6 -part 4
5
Master Lesson 6 -part 5
6
Master Lesson 6 -part 6

Master Lesson 7

1
Master Lesson 7 -part 1
2
Master Lesson 7 -part 2
3
Master Lesson 7 -part 3
4
Master Lesson 7 -part 4
5
Master Lesson 7 -part 5
6
Master Lesson 7 -part 6

Master Lesson 8

1
Master Lesson 8 -part 1
2
Master Lesson 8 -part 2
3
Master Lesson 8 -part 3
4
Master Lesson 8 -part 4
5
Master Lesson 8 -part 5
6
Master Lesson 8 -part 6
7
Master Lesson 8 -part 7

Master Lesson 9

1
Master Lesson 9 -part 1
2
Master Lesson 9 -part 2
3
Master Lesson 9 -part 3
4
Master Lesson 9 -part 4

Master Lesson 10

1
Master Lesson 10 -part 1
2
Master Lesson 10 -part 2
3
Master Lesson 10 -part 3
4
Master Lesson 10 -part 4
5
Master Lesson 10 -part 5

ເປັນຄົນທຳອິດທີ່ເພີ່ມຄຳເຫັນ.

Please, login to leave a review

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ UNIT มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้

Select your language