Angemeldet: 3145 Teilnehmer
Lehrveranstaltungen: 68

Giáo trình Tiếng Thái giao tiếp cho người nước ngoài này được biên soạn để dùng cho khóa học online “Tiếng Thái giao tiếp cho người nước ngoài” trên Chula MOOC. Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu tiếng Thái như là một ngoại ngữ với những dẫn chứng, ví dụ về cách dùng cụ thể trong cuộc sống hàng ngày cho những người mới bắt đầu học tiếng Thái. Người học sẽ có thêm kiến thức qua việc học từ vựng, các mẫu câu và ngữ pháp tiếng Thái cơ bản và thực hành chúng qua những tương tác hàng ngày một cách tự nhiên.

Sau khóa học, người học sẽ hiểu và biết cách phát âm những từ đơn giản và những câu dùng trong giao tiếp thân mật. Người học cũng có thể sử dụng những từ vựng cơ bản và những thành ngữ đơn giản trong giao tiếp hàng ngày cũng như có thể áp dụng những kiến thức ngữ pháp cơ bản đã học để giao tiếp bằng tiếng Thái một cách có hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày.

Instruction

1
Instruction

hướng dẫn học tập

1
Tiếng Thái giao tiếp cho người nước ngoài

Master Lasson 1

1
Master Lasson 1 – Part 1
2
Master Lasson 1 – Part 2
3
Master Lasson 1 – Part 3
4
Master Lasson 1 – Part 4
5
Master Lasson 1 – Part 5
6
Master Lasson 1 – Part 6
7
Master Lasson 1 – Part 7

Master Lasson 2

1
Master Lasson 2 – Part 1
2
Master Lasson 2 – Part 2
3
Master Lasson 2 – Part 3
4
Master Lasson 2 – Part 4
5
Master Lasson 2 – Part 5
6
Master Lasson 2 – Part 6

Master Lasson 3

1
Master Lasson 3 – Part 1
2
Master Lasson 3 – Part 2
3
Master Lasson 3 – Part 3
4
Master Lasson 3 – Part 4
5
Master Lasson 3 – Part 5
6
Master Lasson 3 – Part 6

Master Lasson 4

1
Master Lasson 4 – Part 1
2
Master Lasson 4 – Part 2
3
Master Lasson 4 – Part 3
4
Master Lasson 4 – Part 4
5
Master Lasson 4 – Part 5
6
Master Lasson 4 – Part 6

Master Lasson 5

1
Master Lasson 5 – Part 1
2
Master Lasson 5 – Part 2
3
Master Lasson 5 – Part 3
4
Master Lasson 5 – Part 4
5
Master Lasson 5 – Part 5
6
Master Lasson 5 – Part 6
7
Master Lasson 5 – Part 7
8
Master Lasson 5 – Part 8

Master Lasson 6

1
Master Lasson 6 – Part 1
2
Master Lasson 6 – Part 2
3
Master Lasson 6 – Part 3
4
Master Lasson 6 – Part 4
5
Master Lasson 6 – Part 5
6
Master Lasson 6 – Part 6

Master Lasson 7

1
Master Lasson 7– Part 1
2
Master Lasson 7– Part 2
3
Master Lasson 7– Part 3
4
Master Lasson 7– Part 4
5
Master Lasson 7– Part 5
6
Master Lasson 7– Part 6

Master Lasson 8

1
Master Lasson 8– Part 1
2
Master Lasson 8– Part 2
3
Master Lasson 8– Part 3
4
Master Lasson 8– Part 4
5
Master Lasson 8– Part 5
6
Master Lasson 8– Part 6
7
Master Lasson 8– Part 7

Master Lasson 9

1
Master Lasson 9 – Part 1
2
Master Lasson 9 – Part 2
3
Master Lasson 9 – Part 3
4
Master Lasson 9 – Part 4

Master Lasson 10

1
Master Lasson 10 – Part 1
2
Master Lasson 10 – Part 2
3
Master Lasson 10 – Part 3
4
Master Lasson 10 – Part 4
5
Master Lasson 10 – Part 5

Master Lasson Introduction

1
Master Lasson Introduction – Part 1
2
Master Lasson Introduction – Part 2
3
Master Lasson Introduction – Part 3
4
Master Lasson Introduction – Part 4

Master Lasson Trailer

1
Master Lasson Part Trailer

Seien Sie der Erste, der eine Bewertung hinzufügt!

Um eine Bewertung zu hinterlassen, bitte einloggen.

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ UNIT มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้

Select your language